Habarlar

 • 7 görnüşli ýüpek maska, deriňiz üçin peýdaly we ony howpsuz saklaň

  Saýlamak redaktirleme garaşsyz.Redaktorymyz bu teklipleri we önümleri saýlady, sebäbi bu bahalardan lezzet alarsyňyz öýdýäris.Eger baglanyşyklarymyzdan haryt satyn alsaňyz, komissiýa gazanyp bileris.Neşir edilen wagta çenli bahalar we elýeterlilik takyk.Bir ýyl kadalaşandan soň ...
  Koprak oka
 • Fully automatic mask making machine common errors.

  Doly awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşynda umumy ýalňyşlyklar.

  Önümçilik wagtynda maska ​​maşyn enjamlarynda näsazlyk bar bolsa näme etmeli? Maskanyň ululygy durnuk däl, gulak gulaklary uzyn we gysga, şol bir maska ​​maskasynda dem alyş garşylygy ep-esli üýtgeýär, şol bir maskanyň süzgüç netijeliligi üýtgetmek. Aşakda fa sanap geçýäris ...
  Koprak oka
 • Different types of fully automatic face mask making machine introduction

  Doly awtomatiki ýüz maskasyny öndürýän maşynyň dürli görnüşleri

  Maska görnüşlerine görä doly awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşynyň köp görnüşi bar we awtomatiki ýönekeý maska ​​ýasaýjy maşyna (doly awtomatiki boş maska ​​ýasaýjy maşyn), doly awtomatiki içki (içki) gulak aýlawly maska ​​ýasaýjy maşyn, doly awtomatiki kubok şekilli ýüzi maska ​​ýasamak maşyn ...
  Koprak oka
 • About the fully automatic face mask making machine

  Doly awtomatiki ýüz maskasyny ýasaýan maşyn hakda

  Doly awtomatiki bir gezek ulanylýan hirurgiki lukmançylyk ýüz maskasyny ýasaýan maşyn, bir maska ​​ýasaýan maşyn we bir maska ​​gulak aýlawly kebşirleýji maşyn bilen awtomatiki maska ​​önümçilik liniýasy.Her minutda 120-150 bölek boş maska ​​öndürip bolýar.Maska aýratynlyklary: 175 * (80-100) mm üç gat ...
  Koprak oka