Doly awtomatiki ýüz maskasyny ýasaýan maşyn hakda

Doly awtomatiki bir gezek ulanylýan hirurgiki lukmançylyk ýüz maskasyny ýasaýan maşyn, bir maska ​​ýasaýan maşyn we bir maska ​​gulak aýlawly kebşirleýji maşyn bilen awtomatiki maska ​​önümçilik liniýasy.Her minutda 120-150 bölek boş maska ​​öndürip bolýar.

Maska aýratynlyklary: 175 * (80-100) mm dokalmadyk süzgüç görnüşli ýüz maskasynyň üç gatlagy.El bilen işleýän maska ​​ýasaýjy maşyn, awtomatiki konweýer kemeri we birleşdiriji port, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, çykdajylary azaltmak bilen birlikde özboluşly dizaýn bilen deňeşdiriň. Iýmitlendirmek, alýumin zolagy ýaly ähli prosesi doly dolandyryp bilýän maşyn doly awtomatiki. salmak, kesmek, eplemek, ultrases ses siňdiriş, dilimler. Bu emeli gatnaşygy azaltmak we maskanyň töwekgelçiligini azaltmak üçin önümçilik döwründe hapalanmakdyr.

Bazarlaryň islegine görä, dürli görnüşli awtomatiki maşynlar bar, meselem, daňylýan gulak halkasy maska ​​öndürýän maşyn, daşarky gulak aýlawly maska ​​maşyn, içki gulak aýlawly maska, N95 maska ​​ýasaýjy maşyn, käse görnüşli maska ​​ýasaýjy maşyn we ördek ýüz maskasy ýasamak enjam üç görnüşli önümçilik liniýasy, ýöne maska ​​boş ýasaýjy maşyn aýrylmaz bölekdir.

1, Içki gulak aýlawly maska ​​maşyn öndürmek çyzygy: bir birlik ýüz maskasy boş ýasaýjy maşyn + 1 birlik içki gulak aýlawly maska ​​maşyn.

2, Daşarky gulak maska ​​enjamy: bir birlik ýüz maskasy boş ýasaýjy maşyn + 1 birlik içki gulak aýlawly maşyn

3, Gulak aýlawly kebşirleýiş maşyn: bir birlik ýüz maskasy boş ýasaýjy maşyn + 1 birlik Gulak aýlawly kebşirleýji maşyn

4, Öndürilen maska ​​gulaklary, egin-eşigiň gulaklaryny rahatlandyrýan elastik dokalmadyk matadan ýasalýar.Maska süzgüçli mata gatlagy gowy süzgüç öndürijiligine eýedir we ýokary hapalanma pudaklary üçin amatlydyr.


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr