Önümler

 • Fish-shaped welding breathing valve sponge strip mask machine

  Balyk şekilli kebşirleýiş dem alýan klapan gubka zolak maska ​​enjamy

  Müşderileriň talaplaryna laýyklykda, dem alyş klapan ýasaýjy maşyn bilen balyk maskasy, awtomatiki iýmitlenmek, gurlan burun köprüsi, ultrases gyrasy zynjyry, bir gezeklik kesmek, L spreý çap etmek, dem alyş klapany kebşirleýiş gurnama, gubka zolagy, ultrases gyrasy daňmak, ikinji derejeli kesmek, kellä geýmek 1 kebşirlemek, kellä geýmek 2 kebşirlemek, KCD kesgitleýji kellä geýilýän lehim bogunlary, gaplaýyş enjamy, taýýar önümleriň boş bolmagy we beýleki amallar bir wagtyň özünde emele gelýär we üstünlikli işleýär ...
 • Flat inner ear edging mask machine one for one YST-NNBB-1T1

  Bir YST-NNBB-1T1 üçin tekiz gulak gyrasy maska ​​maşyny

  Tekiz içki gulak gyrasy maska ​​ýasaýjy enjam, ulanylyşyň dürli görnüşlerine we gulak aýlaw kebşirlemesine görä üç görnüşli önümçilik liniýasyna bölünýär, ýöne maska ​​boş ýasaýjy maşyn aýrylmaz bölek bolup durýar.1. Içki gulak aýlawly maska ​​maşyn öndürmek çyzygy: bir birlik ýüz maskasy boş ýasaýjy maşyn + 2 ~ 3 birlik içki gulak aýlawly maska.2. Daşarky gulak maskasy maşyn: bir birlik ýüz maskasy boş ýasaýjy maşyn + 2 ~ 3 birlik içki gulak halkasy maska ​​enjamy ýa-da ...
 • Fish-shaped mask punching machine

  Balyk şekilli maska ​​urýan maşyn

  Balyk görnüşi, bir maska ​​maşynyny süýräp almak, Günorta Koreýaly müşderileriň isleglerine görä işlenip düzülen doly awtomatiki enjamdyr.Bu enjamyň işleýiş akymy: 3-5 gatlak material rulonlary, maşyn-ultramelewşe kebşirleme periferiýa -Roll dem alyş klapanynyň deşigi-eplenýän stansiýa kebşirleýiş rulony, bedeniň awtomatiki öwrümini kesýär we gulaga iberýär guşak maşyny kebşirlemek çep we sag gulak guşaklary öndürilen önüm.Ulanylýan çig mallara baglylykda....
 • Fish-shaped one-to-one mask machine

  Balyk şekilli ýeke-täk maska ​​enjamy

  Balyk şekilli awtomatiki maska ​​enjamy: Bu maşyn, KF94 balyk şekilli maskalary öndürmek üçin doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamy.Maska korpusynyň önümçiliginden başlap, gulak gaýyşlaryny kebşirlemeklige, burun çyzygyny kebşirlemek üçin taýýar önüme çenli awtomatlaşdyrylýar we el bilen işlemegi talap etmeýär.Machinehli enjam owadan gurluşy we posly alýumin garyndysyndan ýasaldy, PLC mikrokompýuter dolandyryşy, ýokary durnuklylyk, burun çyzgysy, eplemek, sp emele getirmek ...
 • 2D automatic child mask machine

  2D awtomatiki çaga maska ​​enjamy

  Parametr : Maşynyň ululygy: Maşyn stoly mata (mm): L2800 X W1200 X H1700 Maşynyň agramy: 1350kg Maşynyň yzky bölümi (mm): L5000 X W1200 X H1700 Kuwwaty: 13kw Dolandyryş usuly: PLC hasyl: 60-80 dilim / minüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemesi Description Bir maşynda doly awtomatiki çagalar maskasy, müşderiler üçin multfilm maskalaryny öndürmek üçin döredilen täze enjam.Dokalan däl matadan 1 ~ 4 gatlak PP ulanýar, işjeňleşdirilýär ...
 • YST-DBTDP-004 Flat large body filming machine

  YST-DBTDP-004 Tekiz uly göwrümli surata düşüriji maşyn

  Parametr : Maşynyň ululygy: 3650 * 730 * 1830mm Maşynyň agramy: 550kg 550kg Tekiz çig mal : Alýumin garyndysynyň naprýa .eniýesi : 220V ýa-da müşderiniň islegine görä Güýç: 2.7KW Dolandyryş usuly: quygylyga gözegçilik hasyly: 100-150pcs / min Düşündiriş : Lukmançylyk maskasy maşyn , doly ady bir gezek ulanylýan lukmançylyk maskalaryny köpçülikleýin öndürmek üçin ulanylýan doly awtomatiki ýokary tizlikli tekiz gulak çeňňek maskasy önümçilik liniýasydyr.
 • KN95 automatic head-mounted mask machine

  KN95 awtomatiki kelleli maska ​​enjamy

  Parametr : Maşynyň ululygy: Maşyn stoly mata raf (mm): 3000L x 800W x 1800H Maşynyň agramy: 1700kg Maşynyň yzky bölümi (mm): 4700L x 1200W x 1600H Kuwwaty: 14kw Dolandyryş usuly: PLC öndürijiligi: 40-60 bölek / minüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitlemegiň beýany : Bu enjam, kellä dakylýan maska ​​öndürmek üçin doly awtomatlaşdyrylan buklama.Maska korpusynyň önümçiliginden başlap, kellä geýilýänçä, burun çyzygynyň kebşirlemegine çenli ...
 • KN95 automatic folding mask machine

  KN95 awtomatiki bukulýan maska ​​enjamy

  Önümlerimiz adamlar tarapyndan giňden kesgitlenýär we ygtybarly we KN95 Mask Making Machine-yň yzygiderli üýtgeýän maliýe we jemgyýetçilik talaplaryny kanagatlandyryp biler, kn95 doly awtomatiki bukulýan maska ​​integrirlenen maşyn, çig malyň 3-6 gatlagyndan awtomatiki önümçiligi tamamlamak we amaly tamamlamak üçin programma gözegçiligini ulanýar. awtomatiki usulda, burnuň awtomatiki kesilmegi, eplenmegi we gulak bilen kebşirlemek ýaly önümçilik prosesi;enjamda servo iýmitlendirmek, ýerleşdiriş syslary ulanylýar ...
 • Flat strap one for one mask machine

  Bir maska ​​maşyn üçin tekiz gaýyş

  tekiz maskalary daňmak, galstuk maskasy diýlip hem atlandyrylýar, gulak halkasy kellä daňylýar, uzak wagtlap geýseňiz gulak üçin peýdaly, şonuň üçin esasan lukmançylyk ýa-da hirurgiki usulda ulanylýar. Bu görnüşli maska ​​ýasaýjy maşyn (beýleki atlar : ultramelewşe maska ​​enjamy, lukmançylyk maska ​​enjamy, dokalan maska ​​maşyn, bir gezek ulanylýan maska ​​maşyn, maska ​​ýasaýjy enjam) ultrases kebşirleýiş usulyny, konweýer enjamyny enjamlaşdyrýar, ýarym önümi konweýer enjamyna goýýar, çekilen turbanyň üsti bilen örtülen gyrasy, ultrases dizaýnyny ulanyň rolik wel ...
 • Fish-shaped high-speed earband machine

  Balyk şekilli ýokary tizlikli gulak gulagy

  Speokary tizlikli balyk görnüşi KF94 maska ​​ýasaýjy maşyn, esasan, material rulon iýmitlendiriji maşyndan, balyk şekilli maska ​​dilimleýiş maşynyndan, birleşdiriji maşynlaryň toplumyndan, iki gulak kebşirleýiş maşynyndan we iki sany çykaryjy önümçilik liniýasyndan ybarat bolup, awtomatiki usulda ýerine ýetirip biler. maska ​​korpusyny emele getirmek, burny awtomatiki gysmak, gulak zynjyryny kebşirlemek, awtomatiki hasaplamak we ş.m.
 • Elastic cloth ear strap automatic folding mask machine

  Elastik mata gulak gaýyş awtomatiki bukulýan maska ​​enjamy

  Parametr : Maşynyň ululygy: Maşyn stoly mata raf (mm): L2800 X W1200 X H1700 Maşynyň agramy: 1200KG Maşynyň yzky bölümi (mm): L5000 X W1200 X H1700 Kuwwaty: 7kW Dolandyryş usuly: PLC öndürijiligi: 150-200 / min Ectionüze çykarmak usuly: Fotoelektrik kesgitleme : Bu enjam, awtomatiki iýmitlendirmek, ultrases sesini kebşirlemek we emele getirmek ýaly bukulýan maskalary öndürmek üçin doly awtomatlaşdyrylan enjam.Awtomatiki ýarym bukulma, ultrases kebşirleme aşagy, awtomatiki kesiş ...
 • Automatic cup mask production line

  Awtomat käse maskasynyň önümçilik liniýasy

  Önümçilik liniýasynyň funksiýasyny girizmek Bu önümçilik liniýasy käse şekilli maskalary umumy işlemek üçin amatlydyr.Esasan, pilotsyz önümçiligi amala aşyryp bilýän (ýarym awtomatdan tapawutly) çig mal hökmünde öýkünmedik mata, eredilen mata, gyzgyn howa gubka, film, kellä geýilýän eşik, gulp, burun zolagy we ş.m. ulanyň.Tehniki parametrler Maşynyň ululygy: Maşynyň ululygy: Maşynyň agramy: 2200KG Umumy enjamyň ululygy: 10000mm × 1500mm × 1800mm (Dürli amallar üýtgeýär) Powe ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2