Doly awtomatiki ýüz maskasyny öndürýän maşynyň dürli görnüşleri

Maska görnüşlerine görä doly awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşynyň köp görnüşi bar we awtomatiki ýönekeý maska ​​ýasaýjy maşyna (doly awtomatiki boş maska ​​ýasaýjy maşyn), doly awtomatiki içki (içki) gulak aýlawly maska ​​ýasaýjy maşyn, doly awtomatiki kubok şekilli ýüzi maska ​​ýasaýjy maşyn, doly awtomatiki ördek ýüz maska ​​ýasaýjy maşyn we doly awtomatiki bukulýan ýüz maska ​​ýasaýjy maşyn. Tekiz maska ​​korpusynyň doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy bolan 3 gatlak ýa-da 4 gatly hirurgiki maska ​​öndürmek üçin ulanylýan awtomatiki maska ​​ýasaýjy maşyn , burun simini ýüklemek, maska ​​ýüklemek, maska ​​kesmek we esasan mata materiallaryny iýmitlendirmek ulgamyny goşmak bilen. Çig maldan taýýar maska ​​çenli doly önümçilik prosesi.

Faceüz maskasyny ýasaýan maşynyň içinde doly awtomatikiultrases usuly bilen kebşirlemek bilen, işleýiş ýerindäki maska, ultrases tolkunlary awtomatiki usulda emele gelýär we ownuk amplitudany, ýokary ýygylygy emele getirýär we derrew gulagyň aýlawynda ýylylyga öwrülýär, materiallary eredýär we maska ​​bedeniniň içki bölegine ýapyşýar. Önümçiligiň ahyrky prosesi we maska ​​jisimlerini maska ​​paletine salmak üçin bir işçi gerek, galan amallar awtomatiki usulda amala aşyrylar.

Doly awtomatiki bukulýan ýüz maskasyny ýasaýan maşyn(C görnüşli maska ​​ýasaýjy maşyn) eplenýän ýüz maska ​​korpusyny öndürmek üçin ulanylýar. Ultrases usuly bilen, dokalan däl matalaryň, uglerod we süzgüç materiallarynyň aglýutinirlenen we maskanyň esasy bedeniniň kesilmegi bilen 3M9001,9002 we ş.m. öndürip biler. maska ​​esasy göwrümi. Dürli materiallara görä, FFP1, FFP2, N95 we ş.m. ýaly dürli ülňülere ýetip biler. Gulak aýlawy dokalan däl elastik matadyr, ulanyjylary rahat, gowy süzgüç effektleri döredýär, gurluşyk, magdançy we we ş.m. ýokary hapalanmak karýerasy

Doly awtomatiki ördek ýüz maskasyny ýasaýan maşyn, prinsip ultrases tolkunlaryny bökdençsiz kebşirlemek, ýokary hapalanma senagaty üçin ördek maskasy öndürmek üçin ulanylýar. N95, FFP2 çenli 4 ~ 10 gatlak dokalmadyk mata we süzgüç materiallary (eredilen, uglerod materiallary we ş.m.) bar. Ülňüler durnukly, ýokary önümçilik derejesi, pes ret etmek we aňsat işlemek.

Doly awtomatiki ördek ýüz maskasyny ýasaýan maşyniň kämil awtomatiki kubok şekilli ýüz maska ​​ýasaýjy maşyn, 3 ~ 4 gatlak kubok şekilli maska ​​materialyny doly awtomatiki öndürýär, kebşirlemek, kesmek, integrirlenen intellektual funksiýalar, ýerine el bilen öndürmek, PLC dolandyryş ulgamyny ulanmak, işlemek aňsat, zähmeti tygşytlamak .Bir işçi 3 maşyn işleýär, 8 ~ 12 sany / min. Durnukly we az ses, ýokary önümçilik, pes ýalňyşlyk.


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr